zondag 04 juli 2021 10:52
Gepubliceerd in Nieuws

De nieuwsbrief 4-7-2021

Hallo allemaal,

Hier onze nieuwsbrief van 4-7-2021

*|MC:SUBJECT|*

Nieuwsbrief 2

Logo

Renovatie dak Trefhove

Als bestuur waren we heel blij met jullie reacties. Ze waren overwegend zeer positief en er waren een aantal goede opmerkingen of vragen waar mogelijk aan te denken. Op basis daarvan hebben we de opdracht tot uitvoering verstrekt. Met ook voor ons verrassende snelheid heeft de gekozen dakdekker zijn werkzaamheden kunnen inplannen en uitvoeren. Mede door de goede weersomstandigheden is een en ander binnen een week uitgevoerd en werden op vrijdag 4 juni de zonnepanelen alweer op het nieuwe dak geplaatst.

Barbecue op 9 juli

Ook dit jaar kon onze seizoenafsluiting op de geplande datum niet doorgaan als gevolg van de coronamaatregelen. Dat iedereen smacht naar de gezellige avonden in ons clublokaal bleek wel uit de (massale) opkomst op de eerste avond dat de sportkantines weer open mochten tot 22.00 uur.

De kaartclub was vóór 19.15 uur al compleet aanwezig en naast de trainingsgroep waren er ook diverse oudgedienden (of geblesseerden) aanwezig. Nu het weer mag en iedereen ernaar uitkijkt, heeft het bestuur besloten de jaarlijkse barbecue te organiseren op vrijdag 9 juli. Zie hiervoor ook de uitnodiging die je op 23 juni ontvangen hebt.

Spelregelkampioenschap

Onlangs heeft Jan Tielen besloten om te stoppen met het organiseren van ons spelregelkampioenschap. Jan motiveerde zijn besluit als volgt: “Ik heb na behoorlijk wat afwegingen met pijn in mijn hart besloten om te stoppen met het spelregelkampioenschap. Hiervoor zijn twee belangrijke afwegingen:

1) Het vaak aanpassen/wijzigen van de regels zonder dat hiervoor echt een duidelijk harde onderbouwing is. Waarom begint de arm van een voetballer pas 10 cm. onder de schouder? Waarom hebben we bij buitenspel een marge van 10 cm. terwijl het bij twijfel geen buitenspel is?

2) Het vaak aan de kant schuiven van regels onder het mom van het managen van de wedstrijd. Regelmatig is het in mijn ogen gewoon marchanderen. De regels worden hierdoor in de praktijk niet consequent toegepast en vaak is dit ook niet goed uit te leggen.”

Het bestuur respecteert Jans beslissing en is hem zeer dankbaar voor zijn inzet voor het clubspelregelkampioenschap de afgelopen jaren!

Uiteraard blijft het belangrijk om onze scheidsrechters op de hoogte te houden van de spelregels en eventuele wijzigingen. Chrit Joosten, Piet Hanen en Jack Heldens hebben zich bereid verklaard om het spelregelclubkampioenschap voort te zetten. Zie hiervoor het bijgaande reglement inclusief de data voor komend seizoen (ook te vinden op onze website). De eerste spelregeltoets is op donderdag 5 augustus aanstaande.

Jaarvergadering: maandag 13 september

Het bestuur heeft als nieuwe datum voor de jaarvergadering gekozen voor maandag 13 september 2021, aanvang 20.00 uur. Wij hopen op jullie komst!

Weet waar je staat: conditietest

Ook dit jaar organiseren we in samenwerking met COVS Boxmeer weer een conditietest voor onze leden, zodat zij weten hoe ze ervoor staan. Ben je fit genoeg om te beginnen aan de nieuwe competitie? Oftewel: weet waar je staat! Deze testavond staat gepland op dinsdag 21 september 2012 en te zijner tijd ontvangen jullie hierover de benodigde informatie. Reserveer alvast deze avond in jullie agenda!

Kom trainen voor het nieuwe seizoen!

Half juni zijn we begonnen met de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Deze hele zomerperiode gaan de trainingen door: elke donderdagavond op het veld bij ons clublokaal onder de bezielende leiding van Chris Beurskens. Warmlopen vanaf 19.30 uur, start training om 19.45 uur. Wil je meedoen? Meld je dan op dinsdag aan via de trainingsapp zodat de trainer rekening kan houden met de opkomst. Er is dus volop gelegenheid om fit aan het komende seizoen te beginnen!

Cursus verenigingsscheidsrechter: plaatsen vrij

In samenwerking met de KNVB willen wij aan het begin van komend seizoen een cursus voor verenigingsscheidsrechters organiseren. Deze cursus moet je gevolgd hebben voordat je eventueel de opleiding tot KNVB-scheidsrechter (SO III) kunt doen. Er zijn momenteel nog tien plaatsen vrij, dus ken je mogelijke kandidaten, laat het hen snel weten! Jack Heldens kan hen de benodigde informatie verstrekken.

https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=14513998

COVS zoekt bestuursleden

De landelijke COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters), waarbij ook onze scheidsrechtervereniging is aangesloten, is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het gaat onder andere om een voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid namens COVS district Zuid 2. Heb je interesse? Kijk op www.covs.nl of neem contact op met COVS’ tijdelijke secretaris Arthur Smits via secretaris@covs.nl.

Pinnen in Trefhove

Goed nieuws: sinds de heropening van Trefhove (na heel lang op slot te zijn geweest vanwege corona) is het mogelijk om te pinnen! Voor Helma is het afrekenen zo gemakkelijker en ook onze penningmeester hoopt dat jullie zoveel mogelijk hiervan gebruik gaan maken; het bespaart hem veel tijd en hij hoeft niet elke week de kas op te maken. Mocht je fooi willen geven, dan pin je gewoon meer of je geeft contant een fooi.

Copyright (C) *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*. All rights reserved.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|**|END:IF|*

Unsubscribe

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

© 2020 Scheidsrechtersvereninging Horst-Venray