vrijdag 24 december 2021 16:39
Gepubliceerd in Nieuws

De nieuwsbrief 24-12-2021

Beste leden,

De nieuwe nieuwsbrief staat online. Je vindt hem hier.

Bestuur Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray'

Nieuwsbrief 3 COVS Horst Venray

Herhalingsles AED

Zoals jullie waarschijnlijk weten, hangt in ons clublokaal Trefhove een AED Defibrillator. Het is een apparaat waarmee je door het toedienen van een elektrische shock het hart van een bewusteloze patiënt kunt laten stoppen met fibrilleren, waardoor het opnieuw in een normaal ritme wordt gebracht. Een AED kan mensenlevens redden. De eerste voorwaarde is dat het juist bediend wordt. Op 5 oktober werd in Trefhove de jaarlijkse herhalingsles AED en reanimatie georganiseerd. Hieraan deden negen van onze leden mee; de kosten waren voor rekening van de vereniging.

COVS heeft nieuwe voorzitter: Johan Suurd

Jubilarissen in 2021

Tijdens onze ALV op 13 september 2021 hebben we weer diverse leden gehuldigd wegens hun langdurig lidmaatschap van en verdiensten voor onze vereniging:

Copyright (C) *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*. All rights reserved.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|**|END:IF|*

Unsubscribe

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

-
© 2020 Scheidsrechtersvereninging Horst-Venray