april 15, 2022
Gepubliceerd in Nieuws

Paaswandeltocht op Eerste Paasdag

Op zondag 17 april 2022, Eerste Paasdag, organiseert Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray wederom de jaarlijkse Paaswandeltocht rondom clublokaal Trefhove en in de “Kasteelse Bossen” te Horst.
Deelname aan deze wandeling staat open voor jong en oud en is gratis. Het gaat om een Paaswandeltocht met diverse leuke opdrachten voor zowel volwassenen als voor kinderen.
Hieraan zijn een aantal leuke prijzen verbonden.
Inschrijven en starten kan tussen 13.30 en 14.30 uur in het clublokaal “Trefhove”, Wittebrugweg 7 te Horst. Geparkeerd kan worden op de parkeerplaatsen van SV Wittenhorst aan de Wittebrugweg in Horst. De finish is in het clublokaal en ook de prijsuitreiking zal hier tussen 17.00 en 18.00 uur plaatsvinden.
Tijdens de prijsuitreiking ontvangen alle kinderen een leuke attentie. Voor de volwassen deelnemers aan de Paaswandeltocht met het beste resultaat van de opdrachten zijn diverse leuke prijzen beschikbaar. Let wel, deze prijzen zullen alleen uitgereikt worden aan diegenen, die tijdens de prijsuitreiking in Trefhove aanwezig zijn.
De attenties voor de kinderen worden door de Scheidsrechtersvereniging beschikbaar gesteld.

december 24, 2021
Gepubliceerd in Nieuws

De nieuwsbrief 24-12-2021

Beste leden,

De nieuwe nieuwsbrief staat online. Je vindt hem hier.

Bestuur Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray'

Nieuwsbrief 3 COVS Horst Venray

Herhalingsles AED

Zoals jullie waarschijnlijk weten, hangt in ons clublokaal Trefhove een AED Defibrillator. Het is een apparaat waarmee je door het toedienen van een elektrische shock het hart van een bewusteloze patiënt kunt laten stoppen met fibrilleren, waardoor het opnieuw in een normaal ritme wordt gebracht. Een AED kan mensenlevens redden. De eerste voorwaarde is dat het juist bediend wordt. Op 5 oktober werd in Trefhove de jaarlijkse herhalingsles AED en reanimatie georganiseerd. Hieraan deden negen van onze leden mee; de kosten waren voor rekening van de vereniging.

COVS heeft nieuwe voorzitter: Johan Suurd

Jubilarissen in 2021

Tijdens onze ALV op 13 september 2021 hebben we weer diverse leden gehuldigd wegens hun langdurig lidmaatschap van en verdiensten voor onze vereniging:

Copyright (C) *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*. All rights reserved.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|**|END:IF|*

Unsubscribe

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

september 24, 2021
Gepubliceerd in Nieuws

Rabo ClubSupport 2021

Jouw stem is geld waard!

Jij steunt ons toch ook ?
Als lid van Rabobank Horst Venray mag je tijdens de Rabo ClubSupport stemmen op verenigingen en stichtingen. Beslis mee en steun het verenigingsleven. Geef ons jouw stem van maandag 4 oktober tot en met zondag 24 oktober.

Stem op: Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray
Sponsor daarmee de vele activiteiten van onze vereniging. Vorig jaar leverde deze actie onze vereniging een mooi bedrag op.

Stem op onze vereniging!

Stemmen:
Dit kan door naar de Rabo-app of de Rabo-website te gaan, en daar in te loggen. Via “Zelf regelen” en vervolgens “Mijn Lidmaatschap” kun je klikken op “Rabo ClubSupport”.
Elk lid van de Rabobank Noord-Limburg krijgt 5 stemmen waarvan hij of zij 2 stemmen kan uitbrengen op onze vereniging.
De andere 3 stemmen aan andere verenigingen naar keuze. Het is overigens niet verplicht alle stemmen uit te brengen.
Het bedrag dat beschikbaar is gesteld voor dit initiatief wordt verdeeld onder het totaal uitgebrachte stemmen. De waarde van een stem is dus afhankelijk van het totaal uitgebrachte stemmen, en is daardoor niet van te voren vastgesteld.

Stuur dit bericht ook zoveel mogelijk door naar familie, vrienden, en bekenden.

juli 04, 2021
Gepubliceerd in Nieuws

De nieuwsbrief 4-7-2021

Hallo allemaal,

Hier onze nieuwsbrief van 4-7-2021

Clubspelregelkampioenschap COVS Horst-Venray

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen hebben wij het schema en reglement van ons clubspelregelkampioenschap aangepast. Daarnaast vinden er enkele wijzigingen plaats omdat Jan Tielen (met gemotiveerde redenen) besloten heeft te stoppen met zijn medewerking en de organisatie van dit kampioenschap.

Het Reglement Clubspelregelkampioenschap COVS Horst-Venray e.o. 2021

In principe bestaat elke eerste donderdag van de maand, na de training, tussen 21.00 en 22.00 uur de gelegenheid tot het deelnemen aan de spelregeltoets veldvoetbal. Zijn er in een bepaalde maand andere clubactiviteiten dan kan daar ook een toets worden gehouden (jaarvergadering en slotavond). Direct na de toets worden de juiste antwoorden gegeven en eventueel een korte uitleg.

De datum van elke spelregeltoets wordt vermeld in “Trefhove” en via de website van COVS Horst/Venray. Er worden dit jaar nog 6 toetsen gehouden.

Voor iedere toets die gemaakt wordt op de juiste datum in “Trefhove” en voor 24.00 uur in de daarvoor bestemde brievenbus is gedeponeerd worden 10 extra bonuspunten toegevoegd.

Deelname aan de afsluitende/spelregelavond levert 50 extra bonuspunten op voor het Clubspelregelkampioenschap.

april 26, 2021
Gepubliceerd in Nieuws

De nieuwsbrief 28-3-2021

Hallo allemaal,

Hier onze nieuwsbrief

april 26, 2021 Geschreven door
Gepubliceerd in Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Logo

Beste leden en begunstigers,

Ook in 2021 worden we nog steeds geconfronteerd met diverse coronamaatregelen. Daarom willen we als bestuur jullie even bijpraten: wat hebben wij de afgelopen periode allemaal gedaan en wat zijn onze toekomstplannen?

We bleven en blijven trainen!

Vanaf het begin van het seizoen 2020-2021 wordt er weer volop getraind, rekening houdend met de anderhalve meter afstand. Toen op 14 oktober 2020 het maximaal aantal per groep naar vier personen werd gebracht en de kleedlokalen werden gesloten, speelde onze trainer Chris daar uitstekend op in. Zelfs met een groepje van twee personen kon en kan hij uit de voeten. In verband met de avondklok werd zelfs de aanvangstijd aangepast en ook de hevige sneeuwval mocht de pret niet drukken. Vanaf dinsdag 16 maart mag er weer in groepjes van vier worden getraind. Schroom niet om je bij deze fanatieke trainingsgroep aan te sluiten en je conditie en fitheid op peil te houden!

 

Coronacompensatie

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we als vereniging lange tijd geen inkomsten in Trefhove, maar de vaste lasten van ons clublokaal lopen gewoon door. Onze penningmeester probeert via diverse overheidsmaatregelen compensatie aan te vragen. Ook COVS Nederland ondersteunt de verenigingen en heeft besloten om onze contributie voor het vierde kwartaal 2020 en van het eerste kwartaal 2021 niet te incasseren, waarvoor uiteraard onze dank!

Kijk gerust zelf eens regelmatig op de site van COVS Nederland (www.covs.nl) om te zien waar zij en de verenigingen in het land mee bezig zijn.

 
 

Trefhove wordt vaker gebruikt

Mede vanwege de coronacrisis zijn we als bestuur op zoek gegaan naar andere inkomsten. Wat daarbij ook meespeelt, is dat jeu de boulesclub is vertrokken én dat we een prachtige locatie hebben waarvan het zonde is als die vaak leegstaat.

NatuurlijkNancy heeft haar activiteiten verplaatst naar ons clublokaal en omgeving. Han Geurts, wethouder Sport van de gemeente Horst aan de Maas (links op de foto), heeft onze partijen aan elkaar gekoppeld: ‘Als gemeente willen wij graag dat de prachtige accommodaties in de Kasteelse Bossen zo optimaal mogelijk gebruikt worden en ik zie in deze samenwerking een goede match,’ aldus Geurts. Nancy Hendrikx verzorgt hier trainingen, bootcamp en geeft voedingsadviezen. Zij maakt gebruik van onze bestuurskamer en opslagruimte.

Sinds november 2020 worden ook de twee kleedlokalen benut die we zelf niet in gebruik hebben. Ze worden als kantine en omkleedruimte gebruikt door Project Leertuin van de gemeente Horst aan de Maas. De deelnemers aan dit project hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en doen bij Project Leertuin arbeidsritme op. Ze zijn dagelijks (voornamelijk in de ochtend) bezig in de Kasteelse bossen en omgeving. Deze lokalen zijn helemaal opgeknapt door Leo Bos.

Intratuin bedankt !

De opslagruimte bij Trefhove is uitgebreid met een door Intratuin geschonken Pipowagen (zie foto), die er na een stevige opknapbeurt weer keurig uitziet. Hartelijk dank aan Intratuin!

 

Verbouwing Trefhove en subsidie

De toiletgroep in Trefhove is aangepast en nu beschikken we over een toilet dat toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. Onze dank gaat vooral uit naar Leo Bos, die dit (met ondersteuning van enkele andere leden) heeft weten te bewerkstelligen.

Dankzij deze verbouwing is de uitslag van de ‘toegankelijkheidsscan’ van ons clublokaal verhoogd naar 7,5 (dit is eenscan van de gemeente die op basis van twintig punten de toegankelijkheid van een accommodatie bepaalt).Daarmee zitten we boven de vereiste score van 7 om in aanmerking te komen voor subsidie inzake verduurzaming van gebouwen. Op dit moment wachten we op de definitieve toekenning van een aanzienlijk subsidiebedrag

Jaarvergadering

Onze jaarvergadering 2021 (oorspronkelijk gepland op 22 maart) is vanwege de coronamaatregelen tot nader order uitgesteld.

De bestuursvergaderingen zijn de afgelopen maanden gewoon doorgegaan, zij het dat dit online gebeurt. Hopelijk kan dit snel weer fysiek, want dat overlegt toch een stuk prettiger!

Beveiliging Trefhove

In 2020 vond een inbraakpoging in Trefhove plaats waarbij de alarminstallatie niet is geactiveerd. Ook onze buurverenigingen hebben daar last van gehad.
Omdat Trefhove op een kwetsbare plek ligt, hebben we als bestuur de beveiliging van ons clublokaal nogmaals bekeken. Wat ook meespeelt, is dat meerdere organisaties nu gebruik maken van onze accommodatie en er dagelijks diverse personen in en om Trefhove zijn. Daarom hebben we besloten om naast de alarminstallatie enkele camera’s te plaatsen die gericht zijn op de directe omgeving van Trefhove en de toegangspaden. Bij de toegangspoort gaan we dit aankondigen. Wij hopen dat dit preventief werkt. De beelden worden maximaal drie weken bewaard en daarna door overschrijving automatisch verwijderd. Op grond van de AVG (privacywet) hebben leden uiteraard:

  • Het recht om gegevens, zoals de camerabeelden, in te zien.

  • Het recht om vergeten te worden.

  • Het recht op beperking van de verwerking.

  • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Spelregelactiviteiten

Het clubspelregelkampioenschap start normaliter op de jaarvergadering. Op welke data en in welke vorm we dit gaan doen, overleggen we nog met Jan Tielen. Op de site van COVS Nederland staat regelmatig een interessante spelregeltoets om je kennis op peil te houden.

De COVS laat overigens weten dat de voor begin april geplande districtsfinales voor de spelregelteams zeer waarschijnlijk moeten worden uitgesteld. 'Ook is het onzeker of de voor eind juni geplande landelijke finale doorgaat. Zodra er iets te zeggen valt over de planning, informeren wij u.'

 

Als het weer los kan….

Zodra het op een veilige en verantwoorde manier mag, willen wij uiteraard een aantal gemiste activiteiten op een of ander manier inhalen Heb jij ideeën? En/of wil je deze mee organiseren? Laat het ons weten!

Scheidsrechterscursus

Er staat bij de KNVB een verenigingsscheidsrechters cursus gepland in Horst (Trefhove) die nog niet geheel gevuld is en van start zal gaan als het qua corona weer mogelijk is. Mocht je mensen kennen die wellicht interesse hebben, schroom dan niet om die alvast over te halen zich aan te melden.

 

Paaswandeling

Op 4 april 2021 is het Eerste Paasdag en organiseren we traditiegetrouw de paaswandeling. Na de afgelasting van het vorig jaar zijn we nu van mening dat we moeten gaan proberen deze toch te organiseren. Uiteraard zal dat dan in aangepaste vorm volgens de geldende maatregelen worden georganiseerd. We houden jullie op de hoogte.

 

Voorraad Trefhove

Op dit moment beschikken we nog over een aantal flessen 1,25 liter Coca-Cola en Coca-Cola Light die over de houdbaarheidsdatum dreigen te gaan. Deze kunnen worden overgenomen voor slechts 1 euro per fles. Neem hiervoor contact op met Jack Heldens; je kunt ze meestal op donderdagavond rond 19.00 uur ophalen..

  • Frikandellen 10 euro per doos (40 stuks)

  • Kroketten 7 euro per doos (28 stuks)

 

In memoriam Hans Hafmans

Na een langdurig ziekbed is op 13 januari 2021 Hans Hafmans overleden, oud-bestuurslid en erelid van Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray. Hans is zolang hij kon de wekelijkse clubavond van de vereniging op donderdagavond blijven bezoeken. Meestal arriverend in de late uurtjes (Hans was nooit vroeg, en hij was ook nooit vroeg weg). Menigeen begon zich er dan ook over te verbazen, toen hij vanaf het begin van 2019 helemaal niet meer bij de clubavonden aanwezig was. We werden snel uit de droom geholpen, toen bleek dat Hans vanwege een zware ziekte ook niet meer zou komen. In 2020 was Hans vijftig jaar lid van onze vereniging. We waren van plan om samen met zijn familie te kijken hoe we daar na de coronacrisis op passende wijze aandacht aan zouden kunnen besteden, maar de tijd heeft ons helaas ingehaald.

COVS (Centrale Organisatie voor VoetbalScheidsrechters)
Lid van Scheidsrechtervereniging Horst-Venray en van de COVS sinds 1 april 1970.

1971-1990 Bestuurslid en secretaris Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray
Lid van diverse commissies Scheidsrechtervereniging Horst-Venray
1982 Zilveren Speld COVS
1990 Erelid Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray
2002 Gouden Speld COVS

KNVB
Veldvoetbalscheidsrechter geweest tot in groep 2 (eerste en tweede klasse van de amateurs). Daarna rapporteur, praktijkbegeleider en lid van diverse KNVB-werkcommissies. Wat velen wellicht niet weten, is dat Hans ook vele jaren scheidsrechter zaalvoetbal was.

1992 Zilveren Speld KNVB

Secretaris Scheidsrechtervereniging Horst-Venray
Hans werd onze secretaris toen in 1971 na een bestuurscrisis een geheel nieuw bestuur aantrad. Dit heeft hij 19 jaar gedaan, tot hij rond 1990 naar Maastricht verhuisde (naar later bleek tijdelijk). Kenmerkend voor Hans als secretaris: nauwkeurig, gedegen kennis van statuten en reglementen, vergaderend tot in het diepste detail – hoe lang het dan ook mocht duren ;-)

Spelregels
De voetbalspelregels zijn altijd de grote passie van Hans geweest. Ook in de kennis hiervan ging hij vaak tot in het allerdiepste detail. Van 1971 tot en met 1975 nam hij zelf deel aan het spelregelteam van onze scheidsrechtervereniging bij de kampioenschappen van het district Zuid 2. Met enkele onderbrekingen was hij coach van dat team van 1979 tot 2015. Onze vereniging organiseert jaarlijks een clubspelregelkampioenschap, met maandelijks een spelregeltoets op de clubavond op donderdag. Sinds 1995 sponsorde Hans op deze avonden de ‘Hansworst’, een salamiworst die verloot werd onder de deelnemers. Dit heeft hij volgehouden totdat hij de clubavonden vanwege zijn gezondheid niet meer kon bezoeken.

Moge Hans rusten in vrede.

Copyright (C) *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*. All rights reserved.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|**|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|**|END:IF|*

Unsubscribe

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

januari 18, 2021
Gepubliceerd in Nieuws

In memoriam Hans Hafmans

Na een langdurig ziekbed is op 13 januari 2021 Hans Hafmans overleden, oud-bestuurslid, oud-secretaris en erelid van Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray.

Hans is zolang hij kon de wekelijkse clubavond van de vereniging op donderdagavond blijven bezoeken. Meestal arriverend in de late uurtjes (Hans was nooit vroeg, en hij was ook nooit vroeg weg). Menigeen begon zich er dan ook over te verbazen, toen hij vanaf het begin van 2019 helemaal niet meer bij de clubavonden aanwezig was. We werden snel uit de droom geholpen, toen bleek dat Hans vanwege een zware ziekte ook niet meer zou komen. In 2020 was Hans vijftig jaar lid van onze vereniging. We waren van plan om samen met zijn familie te kijken hoe we daar na de coronacrisis op passende wijze aandacht aan zouden kunnen besteden, maar de tijd heeft ons helaas ingehaald.

COVS (Centrale Organisatie voor VoetbalScheidsrechters)
Lid van Scheidsrechtervereniging Horst-Venray en van de COVS sinds 1 april 1970.
1971-1990      Bestuurslid en secretaris Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray
                        Lid van diverse commissies Scheidsrechtervereniging Horst-Venray
1982                Zilveren Speld COVS
1990                Erelid Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray
2002                Gouden Speld COVS

KNVB
Veldvoetbalscheidsrechter geweest tot in groep 2 (eerste en tweede klasse van de amateurs). Daarna rapporteur, praktijkbegeleider en lid van diverse KNVB-werkcommissies. Wat velen wellicht niet weten, is dat Hans ook vele jaren scheidsrechter zaalvoetbal was.
1992                Zilveren Speld KNVB

Secretaris Scheidsrechtervereniging Horst-Venray
Hans werd onze secretaris toen in 1971 na een bestuurscrisis een geheel nieuw bestuur aantrad. Dit heeft hij 19 jaar gedaan, tot hij rond 1990 naar Maastricht verhuisde (naar later bleek tijdelijk). Kenmerkend voor Hans als secretaris: nauwkeurig, gedegen kennis van statuten en reglementen, vergaderend tot in het diepste detail – hoe lang het dan ook mocht duren.

Spelregels
De voetbalspelregels zijn altijd de grote passie van Hans geweest. Ook in de kennis hiervan ging hij vaak tot in het allerdiepste detail. Van 1971 tot en met 1975 nam hij zelf deel aan het spelregelteam van onze scheidsrechtervereniging bij de kampioenschappen van het district Zuid 2. Met enkele onderbrekingen was hij coach van dat team van 1979 tot 2015. Onze vereniging organiseert jaarlijks een clubspelregelkampioenschap, met maandelijks een spelregeltoets op de clubavond op donderdag. Sinds 1995 sponsorde Hans op deze avonden de ‘Hansworst’, een salamiworst die verloot werd onder de deelnemers. Dit heeft hij volgehouden totdat hij de clubavonden vanwege zijn gezondheid niet meer kon bezoeken.

Moge hij rusten in vrede.

september 29, 2020
Gepubliceerd in Nieuws

Rabo ClubSupport 2020

Jouw stem is geld waard!

Jij steunt ons toch ook ??
Als lid van Rabobank Horst Venray mag je tijdens de Rabo ClubSupport stemmen op verenigingen en stichtingen. Beslis mee en steun het verenigingsleven.
Geef ons jouw stem van maandag 5 oktober tot en met zondag 25 oktober.

Stem op: Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray
Sponsor daarmee de vele activiteiten van onze vereniging.

Stem op onze vereniging!

Stemmen:
Dit kan door naar de Rabo-app of de Rabo-website te gaan, en daar in te loggen. Via “Zelf regelen” en vervolgens “Mijn Lidmaatschap” kun je klikken op “Rabo ClubSupport”.
Elk lid van de Rabobank Noord-Limburg krijgt 5 stemmen waarvan hij of zij 2 stemmen kan uitbrengen op onze vereniging.
De andere 3 stemmen aan andere verenigingen naar keuze. Het is overigens niet verplicht alle stemmen uit te brengen.
Het bedrag dat beschikbaar is gesteld voor dit initiatief wordt verdeeld onder het totaal uitgebrachte stemmen. De waarde van een stem is dus afhankelijk van het totaal uitgebrachte stemmen, en is daardoor niet van te voren vastgesteld.

Leden die wel een bankrekening bij de Rabo hebben maar nog geen lid zijn, kunnen zich alsnog als lid aanmelden bij de Rabobank.

Stuur dit bericht ook zoveel mogelijk door naar familie, vrienden, en bekenden.

Pagina 1 van 4
© 2020 Scheidsrechtersvereninging Horst-Venray