april 01, 2017
Gepubliceerd in Nieuws

Jaarvergadering 2017

Op maandag 27 maart 2017 is de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray gehouden.
Deze rsutig verklopen vergadering werd bezicht dioor ruim dertig leden, begunstigers en gasten.
Na het openingswoord van de voorzitter werden in snel tempo de diverse stukken doorlopen, en werd de begroting voor 2017 goedgekeurd.
Peter van de Pasch en Jos Peeters werden herkozen als bestuurslid, en Jos Peeters werd herkozen als voorzitter.
Nadat diverse vrijwillgers in het zonnetje waren gezet, werd de vergadering ruim op tijd om 21.45 uur gesloten.

© 2020 Scheidsrechtersvereninging Horst-Venray