januari 24, 2017
Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwjaarstoespraak 2017 van de voorzitter

Namens het bestuur wens ik jullie allen van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie van Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray.

Het afgelopen jaar was voor onze vereniging een relatief rustig jaar. Niet dat er geen plannen zijn gemaakt of dat er niets ondernomen werd, juist wel. De commissies hebben weer keihard gewerkt om alle activiteiten te laten doorgaan en om deze te laten slagen.

Het is een gegeven dat ook onze vereniging te maken heeft met vergrijzing. Om dit te stoppen is het belangrijk dat we aankomende scheidsrechters interesseren om lid te worden van onze vereniging. Dit is ook de reden dat de commissie WOB de komende jaren de belangrijkste commissie wordt, die we zowel als bestuur als leden maximaal zullen moeten ondersteunen. Om meer mankracht vrij te maken voor realisatie van eventuele plannen die de WOB gaat voordragen, heeft het bestuur besloten om activiteiten die veel mankracht en energie kosten en niet veel opbrengen voor onze vereniging anders te organiseren of te laten vervallen. Zodat we de tijd die hierdoor vrijkomt, kunnen inzetten op het ondersteunen en begeleiden van aankomende scheidsrechters. Dit zal inhouden dat er meer budget naar de WOB zal gaan. Wij als bestuur denken dat dit een goede maar ook noodzakelijke investering zal zijn.

Wij moeten ook moeten blijven investeren in ons onderkomen, zoals de kleedlokalen en Trefhove. Het aanvragen van offertes voor renovatie van de kleedlokalen begint inmiddels vorm te krijgen. Het dak dient vernieuwd te worden, er zal een kleedlokaal opgeknapt worden en de verwarming zal aangepast worden. Tevens zijn ook de plannen om Trefhove een facelift te geven in een vergevorderd stadium: de vloer en de bar worden aangepakt, en ook hier zal de verwarmingsketel vernieuwd dienen te worden. Het meubilair is  gedateerd en is eveneens aan vervanging toe. Om dit alles te bekostigen zullen de reserves van de vereniging aan gesproken worden. Wij als vereniging hebben in het verleden regelmatig een beroep kunnen doen op de Stichting Vrienden van de Scheidsrechters voor een financiële bijdrage. Ook nu zullen we de Stichting vragen hoe zij onze vereniging hierbij kan ondersteunen.

Ik wil nog even terugkomen op de activiteiten van de afgelopen maand december. Als eerste de kienavond onder leiding van kienmeester Math v.d. Bekerom, wederom geslaagd met prachtige prijzen en hoge opkomst. Dan op Tweede Kerstdag de Kasteelloop met ongeveer 600 lopers, die onder leiding van Mart Peeters en vele vrijwilligers een goed verloop kende. En dan toch weer het hoogtepuntje van het jaar, waarop de kaartclub iedereen die zich hiervoor had opgegeven een etentje aanbood op de laatste training van het jaar. Ook dit jaar was dit weer van een uitzonderlijke hoge kwaliteit. Kaarters en Ferry hiervoor hartelijk dank namens iedereen die hierbij aanwezig was.

Het bestuur wil iedereen bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar, we hopen dat we ook het komende jaar weer een beroep op jullie mogen doen.

 

 Namens het bestuur wil ik jullie een gelukkig, sportief en vooral gezond 2017 toewensen.

© 2020 Scheidsrechtersvereninging Horst-Venray