Bestuur

Bestuur

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray, gevestigd te Horst, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 40164398, hierna te noemen “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt een verenigingslid persoonsgegevens met onze Vereniging. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Eventuele vragen kunt u stellen per e-mail aan de secretaris van de Vereniging: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens van u verzameld worden, hoelang wij deze gegevens bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

NVT

Ledenadministratie

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   COVS landelijk

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en uitnodigingen voor activiteiten op het gebied van de arbitrage

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

NVT

Ter benadering voor een reünie of bijzondere gebeurtenis (na beëindigd lidmaatschap)

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Inning van het lidmaatschap

·   Bankrekening nummer

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar

NVT

Het verrichten en versturen van (gesponsorde)

aankopen

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   (kleding)maat

Toestemming

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar

·         Leverancier *

* in voorkomende gevallen dient een aparte verwerkingsovereenkomst gesloten te worden tussen de Vereniging 
   en mogelijke leveranciers

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In het geval van de Vereniging zijn uw gegevens bekend bij ons ledenadministratieprogramma. Voorts dienen wij bepaalde persoonsgegevens te delen met de landelijke organisatie van de COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters), waarbij de Vereniging is aangesloten. Dit betreft de administratie van ons ledental en de verzending van “De Scheidsrechter”, het digitale magazine van de COVS.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige als lid wenst aan te melden, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy-beleid
De Vereniging past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gepubliceerd in Bestuur

Bestuur

Stan Verhaag: voorzitter 
Mobiel: 06- 48466455
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Piet  Hanen: secretaris
Mobiel: 06-20432477
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeu Verhaegh: penningmeester
Mobiel: 06-15284356
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Peter van de Pasch: lid
Mobiel: 06-40096470
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jack Heldens: lid
Mobiel: 06 - 40019067
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 2020 Scheidsrechtersvereninging Horst-Venray